Blog

De combinatie van design en modulair voor PWC

Een designstand op een kleine oppervlakte, ook dat is Clip!

PWC, dit jaar van de partij op meerdere beurzen, vertrouwt het ontwerp en de realisatie van hun designstand toe aan Clip. Voorop staat de design look, maar ook het modulaire karakter van de stand om de wisselende beperkte stand oppervlaktes in te vullen.

UW STEMHOKJE VAN CLIP-PANELEN

DE KRACHT VAN CLIP-PANELEN? HUN MODULARITEIT!

Bouw een stemhokje aan de hand van Clip-panelen.
Onze veelzijdige tentoonstellingspanelen kunnen bovendien worden gebruikt als stemhokjes (met toevoeging van accessoires; houten plank, gordijn, enz.)

Ophangpunten

Een must !

Vaak bij aanvang over het hoofd gezien, maar deze ketting/kabel die vanaf het plafond tot boven uw stand bengelt kan heel vaak zijn nut bewijzen, vermijdt technische hoofdbrekens bij de realisatie van een 3D concept en biedt onze designer een oneindige waaier aan mogelijkheden.

Pages