Breakbulk 2016 : nogmaals 4 sleutel-op-de-deur Clip standen.


Beschrijving van de stand

Het Clip service team was naar jaarlijkse traditie terug van de partij tijdens de Breakbulk opbouwdagen met 4 klanten die hun beursdeelname terug aan Clip toevertrouwden, en dit van A tot Z.

Dit start telkens reeds bij de briefing bij de klant, waar de essentiële info ingewonnen wordt en doorgespeeld naar de design afdeling.

Vervolgens word door onze architecten een 3-D voorstelling aan de technische dienst voorgesteld, die steeds waakt over de technische aspecten van de stand (stabiliteit, aankomstpunten elektriciteit en/of water, ….), pas daarna gaat het voorstel naar de klant.

Na goedkeuring van het concept door de klant komt het project bij de project verantwoordelijke aan, die ervoor zorgt dat alles op tijd geproduceerd en/of besteld wordt, niets wordt aan het toeval overgelaten.

Telkens na de beurs, of zelfs reeds tijdens de afbouw, wordt met de klant een debriefing gemaakt, teneinde voor de volgende editie een nog optimaler kwaliteit te kunnen aanbieden.

Clip tot uw dienst !