Voor-opbouw en stockage

Onze opslagplaats

Clip beschikt over een beveiligde opslagruimte van meer dan 800 m² die 24 op 24 uur, 7 op 7 dagen toegankelijk is. Wij slaan er niet alleen uw stand op, doch indien gewenst ook uw promotiemateriaal (documentatie, gifts, e.d.), plasma-schermen of ander beursmateriaal.

Na elke beursdeelname wordt het materiaal gecheckt, gereinigd waar nodig, en geïnventariseerd alvorens dit in het magazijn wordt gestockeerd.

Onze opslagplaats
Onze opslagplaats

Voor-opbouw

Geloven om te zien !!

Dit is niet enkel een gezegde: indien u dit wenst kunnen wij voor u, bij u of in ons magazijn, een vooropbouw van de stand realiseren. Zo wandelt u reeds live door uw stand alvorens u deze betreedt op de beurs.

Voor-opbouw
Voor-opbouw